Hva kan vi lære av historien? Ord på Holocaustdagen.

«Vi må lære av historien» sies det. Eller «Historien gjentar seg». Eller «Vi må sørge for at historien ikke gjentar seg.»

Men hva kan vi egentlig lære av historien?

Det mest sentrale kjennetegnet ved «historie», forstått som fortidige hendelser, er at de er forbi. Det er over.  Slutt. Historien har vært og  kommer faktisk ikke til å skje igjen, uansett hvor mye eller lite vi har lært.

Vi kan lære oss om fortida, vi kan lære oss mye nyttig og interessant – og ikke minst viktig – men vi kan ikke lære hvordan vi skal leve i nåtid og framtid. Dette gir historien ikke anvisninger for.

«Historie», forstått som beretninger om fortida, viser oss at alt endrer seg og at ingenting vil kunne skje omigjen.

Men det viser oss noe mer. Historie forteller oss at mylderet av unike hendelser verken er gudegitt eller skjebnegitt. Noen ganger er historiens gang sterkt påvirket av naturkreftene – men også alltid, alltid med et menneskelig handlingsrom og påvirkningsrom og ansvar i sentrum.

Historien er foranderlighetens og påvirkelighetens budskap. Og dermed er det også beretningen om menneskets ansvar og menneskets tilkortkommenhet.

På en dag som denne – da vi med all rett minner hverandre om Holocaust og fortidas grusomheter – så kan vi også minne hverandre om at historien ikke gjentar seg. For «historie» – forstått som begivenheter i en eller annen nær eller fjern fortid – er enkeltstående unike begivenheter, engangshendelser. Unike koblinger av hendelser, menneskelige valg, feiltrinn, tilfeldigheter, godhet og ondskap. Ingen slike unike koblinger vil skje igjen på nøyaktig samme måte. Når det skjer noe som ligner, er det nettopp fordi vi har skrevet historie om det fortididge, beretninger der vi har gjort et utvalg, tegnet et forløp, et mønster, noen sammenhenger – som kan gjenspeiles i nye enkeltstående hendelser.

Men selve den gamle hendelsen gjentar seg ikke noensinne. Holocaust gjentar seg ikke. Men verden er full av grusomheter fortsatt. I vårt nødvendige og viktige møte med fortida gjennom beretninger, vitner og markeringer, på slike dager som i dag og alle dager, så må blikket også rettes utover og framover. Mot nåtidas og nye nåtiders utfordringer til oss.

Vi går blindet mot framtida dersom vi bare er fokusert på å ikke gjenta fortidas feil. Fortidas feil kan bare lære oss om vår menneskelige feilbarlighet, menneskets ansvar, kampenes og valgenes og den kritiske evnes viktighet – og  all tings foranderlighet og uselvfølgelighet.

Det er slett ikke lite. Men det er ikke nok. Det er alltid nye kamper. Det kan vi i hvertfall lære av historien.

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Hva kan vi lære av historien? Ord på Holocaustdagen.

  1. Holocaust er ikke bare Hitler og Tysklands Nazister. Skal vi lære av historien ,må vi vite om de fakta som det er skrevet lite om ! Europa med Norge samhandlet med Nazister under ww2 .Akkurat som vi vet at Rockefeller og Rotchilds brukte penger på begge sider. Hydro hadde eierskap i I G Farben angående Aluminium . I G Farben ble til fra BASF som fortsatt eksisterer i dag. I G Farben er erklært insolvent og oppløst for å slippe erstatning etter Holocaust.Hva viste Oslo konsertiet og Hydro om deportasjon av jøder ,slavedrift ,produksjon av Zyklon B og Jødeutryddelse ? Sannsynligvis viste de ikke om I G Farbens rolle i Jødeutryddelsen,men de viste at IG Farben var Nazistisk ! Og noen viste helt sikkert litt mere ! Indirekte er Norge ikke helt uten skyld i Jødeutryddelsen grunnet storkonsern som drev umoralsk forretningsdrift i en mørkegrå sone ! La oss håpe at vi kan lære av farene med storkonsern selv om jeg er pesimistisk .Når vi ser hva som skjer i dag med krig på falske premisser og hyggelige kontrakter etterpå. I tillegg (om vi går til dags dato)må nevnes Hydro sitt uheldige utslipp i elven Para (Brasil) .Det er ikke det første utslippet. Vi snakker om et enormt utslipp av avfalsprodukter fra Aluminium.Først benektet Hydro utslippet . Så nektet de for et stort avløpsrør som var ulovlig . Begge disse benektelsene fra Hydros egne sider er endret . Så jeg kommer tilbake til : Har vi lært av historien ?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>